Oferta archiwalna

Specjalista ds. BHP

Oferta archiwalna

4 000,00 zł

Oferta archiwalna.

Dane kontaktowe niedostępne.

umowa o pracę


BHP Wyszków, ochrona zdrowia Wyszków, PPOŻ Wyszków

zgodność organizacji pracy z przepisami BHP, PPOŻ, ochrony zdrowia;
zgodność organizacji pracy z przepisami prawa, regulaminami oraz politykami;
ciągłe doskonalenie bezpiecznych warunków pracy;
współpracę w zakresie bezpieczeństwa i higieny  pracy z Regionalnymi koordynatorami ds. bezpieczeństwa i 5S oraz innymi koordynatorami służb BHP;
uczestniczenie we wdrażaniu oraz doskonaleniu procesu „WiR” oraz innych procesów, wpływających na wzrost bezpieczeństwa pracy w Spółce;
uczestniczenie w audytach z zakresu bezpieczeństwa pracy;
uczestniczenie w procesie tworzenia   standardów, procedur, instrukcji BHP;
zapewnienie aktualności dokumentacji systemu zarządzania BHP;
uczestniczenie w procesie zarządzania wypadkami oraz incydentami naruszającymi bezpieczeństwo pracy (detekcja, rejestracja, reakcja);
wspieranie jednostki  przy wprowadzaniu działań profilaktycznych po zdarzeniach niebezpiecznych oraz wypadkach;
planowanie i podejmowanie działań doskonalących system ochrony pracowników oraz kontrahentów;
zapewnienie edukacji pracowników oraz kontrahentów w dziedzinie bezpieczeństwa pracy;
przygotowanie materiałów oraz narzędzi podnoszących wiedzę pracowników i kontrahentów z zakresu bezpieczeństwa pracy;
zarządzanie ryzykiem zawodowym poprzez identyfikację  podstawowych ryzyk na podstawie sporządzonych analiz dla kluczowych procesów biznesowych.


Wymagania

Doświadczenie na podobnym stanowisku - min. 1 rok (warunek konieczny)
Uprawnienia służby BHP (zgodnie z przepisami o służbie BHP)
Doświadczenie w następujących obszarach:
zarządzanie bezpieczeństwem pracy,
zarządzanie awariami,
monitorowanie zagrożeń analiza ryzyka,
zarządzanie systemem zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy OHSAS 18001,
wiedza z zakresu ratownictwa medycznego,
wsparcie projektów (weryfikacja z perspektywy bezpieczeństwa pracy),
zarządzanie incydentami bezpieczeństwa (skupienie na profilaktyce).
Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2,
Umiejętność skutecznego rozwijania partnerskich relacji z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
Umiejętność wyciągania wniosków na przyszłość z błędów i krytycznych informacji zwrotnych,
Podejmowanie zrównoważonego ryzyka i branie odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z tych działań,


Oferujemy

kompleksowy program szkoleniowy wprowadzający w zakres obowiązków,
dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej (Medicover) oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych (Multisport),
możliwość uczestnictwa w programach wolontariatu oraz w imprezach integracyjnych,
pracę wśród przyjaznych ludzi, którzy kochają to, co robią,
możliwość rozwoju zawodowego w strukturach globalnej korporacji


Klauzule informacyjne

Ważne do: 2020.01.15, wyświetleń: 364

nr ogłoszenia: 413